สำนักงานกรุงเทพ​ฯ
พนักงานขายหน่วยรถเงินสดต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความอดทนและเข้าใจงานขาย
 • ต่างจังหวัด รายได้รวม 24,000 บาทขึ้นไป (เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น+อื่นๆ)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี

ติตด่อ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน)

43 อาคารธนสาร ถนนเชียงใหม่ ซอยวัดทองธรรมชาติ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทร: 02-863-3288 ต่อ 132,129,301

แฟกช์: 02-863-3199

Email: hr@smilingfish.com

พนักงานขับรถขายหน่วยรถต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2
 • ต่างจังหวัด รายได้รวม 21,000 บาทขึ้นไป (เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น+อื่นๆ)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี

ติตด่อ

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่ แผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน)

43 อาคารธนสาร ถนนเชียงใหม่ ซอยวัดทองธรรมชาติ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทร: 02-863-3288 ต่อ 132,129,301

แฟกช์: 02-863-3199

Email: hr@smilingfish.com