การจองเพื่อเยี่ยมชมโรงงาน

ปุ้มปุ้ย ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่เป็นเป็นหมู่คณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตขอบริษัท โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด ทั้งนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์ ในการเยี่ยมชมจะมีทางเดินชมที่สะดวกสบาย มีการเปิดชิมผลิตภัณฑ์ และมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกไว้บริการด้วย โดยตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้วกว่า 100,000 คน

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิภาพร ตุ่นวิชัย โทร (075) 276088 ต่อ 153

แบบฟอร์มการจองเพื่อเยี่ยมชมโรงงาน