สนับสนุนงานกาชาดตรัง ปี 59

สนับสนุนงานกาชาดตรัง ปี 59

2018-01-01

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัติยา พัฒกุล ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ย มูลค่า 413,749.00 บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) จากคุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลร้านนาวากาชาด ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 ซึ่งปุ้มปุ้ยให้การสนับสนุนเป็นประจำทุกปี

ข่าวและกิจกรรมอื่น ๆ

แบดมินตันปุ้มปุ้ยแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่27

รองนายกรัฐมนตรี รับมอบผลิตภัณฑ์จากปุ้มปุ้ยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ต้อนรับผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย

มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือน้ำท่วม