มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือน้ำท่วม

มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือน้ำท่วม

2018-01-01

เมื่อช่วงต้นปี 2560 หลายจังหวัดในภาคใต้ประสบอุทกภัยอย่างหนัก ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและภาคเอกชนได้ระดมความช่วยเหลือเข้าไปบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ประสบภัย
ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ได้ขอกราบพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายผลิตภัณฑ์ข้าวราดหน้า ตราปุ้มปุ้ย แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนชาวภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยปุ้มปุ้ยได้ทูลเกล้าถวายข้าวราดหน้า รวม 2 ครั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 และ 2 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนรวม 303,600 กระป๋อง มูลค่ารวม 9,715,200 บาท ซึ่งพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้มีหนังสือตอบว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสขอบใจ
นอกจากนั้นแล้ว ปุ้มปุ้ยได้บริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล และหน่วยงานต่าง ๆ รวม 14,400 กระป๋อง มูลค่ารวม 460,000 บาท

ข่าวและกิจกรรมอื่น ๆ

เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องแกงสำเร็จรูป

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปุ้มปุ้ยเชื่อมสัมพันธ์เคียงคู่ชุมชน

รับมอบเกียรติบัตรตราเครื่องหมาย Thai Select