บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2018-01-01

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีคุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธี

ข่าวและกิจกรรมอื่น ๆ

รับมอบเกียรติบัตรตราเครื่องหมาย Thai Select

มอบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

THAIFEX – World of Food Asia 2017

ปุ้มปุ้ยเชิญชวนร่วมประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง