บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2018-01-01

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีคุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธี

ข่าวและกิจกรรมอื่น ๆ

มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือน้ำท่วม

ต้อนรับผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย

ปุ้มปุ้ยเชิญชวนร่วมประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง

รองนายกรัฐมนตรี รับมอบผลิตภัณฑ์จากปุ้มปุ้ยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย