ต้อนรับผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย

ต้อนรับผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย

2017-12-29

ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย คุณสราวุธ เบญจกุล, ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คุณวุฒิชาติ กัลยาณมิตร พร้อมคณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) โดยมีคุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณไกรสิน โตทับเที่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,คุณไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย พร้อมผู้บริหาร และพนักงานให้การตอบรับอย่างอบอุ่น

ข่าวและกิจกรรมอื่น ๆ

รองนายกรัฐมนตรี รับมอบผลิตภัณฑ์จากปุ้มปุ้ยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ถวายพระพรชัยมงคล

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ปุ้มปุ้ยเชื่อมสัมพันธ์เคียงคู่ชุมชน