ต้อนรับผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย

ต้อนรับผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย

2017-12-29

ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย คุณสราวุธ เบญจกุล, ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คุณวุฒิชาติ กัลยาณมิตร พร้อมคณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) โดยมีคุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณไกรสิน โตทับเที่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,คุณไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย พร้อมผู้บริหาร และพนักงานให้การตอบรับอย่างอบอุ่น

ข่าวและกิจกรรมอื่น ๆ

รับมอบเกียรติบัตรตราเครื่องหมาย Thai Select

มอบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือน้ำท่วม

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ