โครงการอาหารกลางวันเลี้ยงน้อง "อิ่มท้อง สมองใส " ปี 2560

โครงการอาหารกลางวันเลี้ยงน้อง "อิ่มท้อง สมองใส " ปี 2560

2018-01-01

ทุกปีปุ้มปุ้ยได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ในโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งในปี 2560 ได้ออกไปเลี้ยงอาหารน้องๆ ใน 44 โรงเรียน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 14 โรงเรียน โครงการอาหารกลางวันเลี้ยงน้องเริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2545

ข่าวและกิจกรรมอื่น ๆ

ปุ้ยปุ้ยจับมือเอมสตาร์

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รับมอบเกียรติบัตรตราเครื่องหมาย Thai Select

ปุ้มปุ้ยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มปุ้มปุ้ยพร้อมทาน Smiling Meal