โครงการอาหารกลางวันเลี้ยงน้อง "อิ่มท้อง สมองใส " ปี 2560

โครงการอาหารกลางวันเลี้ยงน้อง "อิ่มท้อง สมองใส " ปี 2560

2018-01-01

ทุกปีปุ้มปุ้ยได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ในโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งในปี 2560 ได้ออกไปเลี้ยงอาหารน้องๆ ใน 44 โรงเรียน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 14 โรงเรียน โครงการอาหารกลางวันเลี้ยงน้องเริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2545

ข่าวและกิจกรรมอื่น ๆ

ปุ้มปุ้ยเชิญชวนร่วมประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง

แบดมินตันปุ้มปุ้ยแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่27

เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องแกงสำเร็จรูป

THAIFEX – World of Food Asia 2017