รองนายกฯ วิษณุ เยี่ยมปุ้มปุ้ย

รองนายกฯ วิษณุ เยี่ยมปุ้มปุ้ย

2017-12-29

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) ปุ้มปุ้ย ปลายิ้ม จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ข่าวและกิจกรรมอื่น ๆ

ปุ้มปุ้ยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กลุ่มปุ้มปุ้ยพร้อมทาน Smiling Meal

รุกตลาด AEC

มอบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ปุ้ยปุ้ยจับมือเอมสตาร์