รองนายกฯ วิษณุ เยี่ยมปุ้มปุ้ย

รองนายกฯ วิษณุ เยี่ยมปุ้มปุ้ย

2017-12-29

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) ปุ้มปุ้ย ปลายิ้ม จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ข่าวและกิจกรรมอื่น ๆ

เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องแกงสำเร็จรูป

มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือน้ำท่วม

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

THAIFEX – World of Food Asia 2017