ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

2018-01-02

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ปุ้มปุ้ยร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และชุมชนต่าง ๆ ได้จัดให้มี “โครงการรวมใจอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี” โดยปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของบริษัท จำนวน 4.5 ไร่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท่านเดชรัฐ สิมศิริ เป็นประธานในพิธี มีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีผู้ร่วมปลูกต้นไม้ประมาณ 150 คน

ข่าวและกิจกรรมอื่น ๆ

ถวายพระพรชัยมงคล

สนับสนุนงานกาชาดตรัง ปี 59

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปุ้ยปุ้ยจับมือเอมสตาร์