งานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอีกหนึ่งแขนงของปุ้มปุ้ย

งานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอีกหนึ่งแขนงของปุ้มปุ้ย

2018-01-01

ปุ้มปุ้ยไม่ได้เพียงทำธุรกิจในการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเท่านั้น ยังมีธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่เราได้ดำเนินการมามากกว่า 3 ปีแล้ว นั่นคือ งานด้านการให้บริการอาหาร ซึ่งปุ้มปุ้ยสามารถคว้าสัมปทานจากการรถไฟแห่งประเทศในการรับจ้างจัดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมพนักงานบริการ บนรถไฟขบวนรถด่วนดีเซลรางปรับอากาศ(ด่วนสปริ๊นเตอร์) จำนวน 14 ขบวนใน 5 เส้นทางหลักสำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ ,ศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์,อุบลราชธานี ,สุราษฎร์ธานี และยะลา มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยอาหารที่ให้บริการจะเป็นชุดอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ทั้งชุดอาหารหลักและอาหารว่าง โดยชุดอาหารหลักจะประกอบด้วย ข้าวสวยหอมมะลิ กับข้าวพร้อมทาน 2 อย่างพร้อมเครื่องดื่ม และชุดอาหารว่าง ประกอบไปด้วยเครื่องดื่มร้อน/เครื่องดื่มเย็นและขนมเบเกอรี่ ให้บริการตามช่วงเวลาที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนด ๅซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุถ้วยได้มากกว่า 30 รสชาติ อาทิ มัสมั่นไก่ ,ไก่ผัดหวาน ,ฉู่ฉี่แมคเคอเรลทอด ,หอยลายผัดกระเทียมพริกไทย ฯลฯ

ข่าวและกิจกรรมอื่น ๆ

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ต้อนรับผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย

THAIFEX – World of Food Asia 2017

มอบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง