ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ / กลุ่มรสชาติตำรับ Oriental

ปลาแมคเคอเรลทอดใน X.O. ซอส

อ่านต่อ

ปลาแมคเคอเรลทอดในน้ำมันพืชพริก

อ่านต่อ

สะเต๊ะปลาแมคเคอเรลทอด

อ่านต่อ

ปลาแมคเคอเรลทอดในน้ำเต้าเจี้ยว

อ่านต่อ

ปลาแมคเคอเรลทอดในเต้าซี่ดำ

อ่านต่อ

ปลาแมคเคอเรลทอดในเต้าซี่แดงปรุงรส

อ่านต่อ