ปลาแมคเคอเรลในซอสพริก

จากความชำนาญทางด้านปรุงรส สูตรลับตำรับไทยสรรสร้างเรื่องราวให้ผลิตภัณฑ์ ผสานปลาแมคเคอเรลวัตถุดิบชั้นดี ทวีคุณค่าในมื้อพิเศษทุกๆ วัน

เนื้อสินค้า ปลาแมคเคอเรล
ขนาดบรรจุ

1x24, 1x48, 1x50, 1x100 เซ็นติเมตร

น้ำหนัก

155 กรัม

อายุสินค้า

3 ปี

วัตถุดิบหลัก

หอยลาย

น้ำหนัก

40 กรัม / 90 กรัม

อายุสินค้า

3 ปี