ผัดเผ็ดปลาแมคเคอเรลทอด

ความจัดจ้านของเครื่องปรุงรส คลุกเคล้าเข้าถึงตัวปลาแมคเคอเรลทอดสร้างสรรค์รสชาติใหม่ ตามตำรับไทยที่น่าลิ้มลอง

เนื้อสินค้า ปลาแมคเคอเรล
ขนาดบรรจุ

1x24, 1x48, 1x50, 1x100 เซ็นติเมตร / 1x12, 1x24, 1x48 เซ็นติเมตร

น้ำหนัก

120 กรัม / 140 กรัม

อายุสินค้า

3 ปี

วัตถุดิบหลัก

หอยลาย

น้ำหนัก

40 กรัม / 90 กรัม

อายุสินค้า

3 ปี