ฉู่ฉี่ปลาแมคเคอเรลทอด

สมุนไพรนานาชนิด ทวีความพิเศษในเครื่องปรุงรส รสชาติอันกลมกล่อมผนวกปลาแมคเคอเรลคุณภาพดี เป็นอีกรสชาติที่เต็มไปด้วยคุณค่า เมื่อแรกสัมผัส

เนื้อสินค้า ปลาแมคเคอเรล
ขนาดบรรจุ

1x24, 1x48, 1x50, 1x100 เซ็นติเมตร / 1x24, 1x48 เซ็นติเมตร

น้ำหนัก

155 กรัม / 185 กรัม

อายุสินค้า

3 ปี

วัตถุดิบหลัก

หอยลาย

น้ำหนัก

40 กรัม / 90 กรัม

อายุสินค้า

3 ปี