แกงกะหรี่ปลาแมคเคอเรลทอด

เครื่องปรุงรสจากสมุนไพรพื้นบ้านของไทย ผนวกกับปลาแมคเคอเรลชั้นดีและเครื่องเทศที่มีเอกลักษณ์รสชาติที่ไม่เหมือนใคร

เนื้อสินค้า ปลาแมคเคอเรล
ขนาดบรรจุ

1x24, 1x48, 1x50, 1x100 เซ็นติเมตร / 1x24, 1x48 เซ็นติเมตร

น้ำหนัก

155 กรัม / 185 กรัม

อายุสินค้า

3 ปี

วัตถุดิบหลัก

หอยลาย

น้ำหนัก

40 กรัม / 90 กรัม

อายุสินค้า

3 ปี