แกงเขียวหวานปลาแมคเคอเรลทอด

ความหอมหวานของเครื่องแกงซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่ต้นตำรับไทยมายาวนาน ทวีความพิเศษ เมื่อคลุกเคล้ากับปลาแมคเคอเรลทอดที่มีคุณภาพชั้นดี

เนื้อสินค้า ปลาแมคเคอเรล
ขนาดบรรจุ

1x10x10 เซ็นติเมตร, 1x100 เซ็นติเมตร

น้ำหนัก

155 กรัม

อายุสินค้า

3 ปี

วัตถุดิบหลัก

หอยลาย

น้ำหนัก

40 กรัม / 90 กรัม

อายุสินค้า

3 ปี