ปลาแมคเคอเรลทอดใน X.O. ซอส

ปลาแมคเคอเรลทอดในน้ำมันพืชพริก

ปลาแมคเคอเรลในน้ำสะเต๊ะ

ปลาแมคเคอเรลทอดในน้ำเต้าเจี้ยว

ปลาแมคเคอเรลทอดในเต้าซี่ดำ

ปลาแมคเคอเรลทอดในเต้าซี่แดงปรุงรส