พนักงานจัดส่ง(รถไฟ) (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุ 20-45 ปี

-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

-จัดรายการอาหาร/ เครื่องดื่ม และวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับให้บริการบนรถไฟ

-ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับให้บริการ

-เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+OT+ค่าอาหาร+อื่นๆ

-สถานที่ปฎิบัติงาน สถานีรถไฟหัวลำโพง