พนักงานเดินเอกสาร ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติ

-เพศหญิง อายุ 20-45 ปี

-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

-จัดเก็บรวบรวม และจำแนกเอกสาร ( จดหมาย หรือ เอกสารอื่นๆ) จากจุดที่กำหนดของแต่ละหน่วยงาน

-นำเอกสารมาคัดแยก และจัดส่งให้กับพนักงานและหน่วยงานต่างๆ ภายในหน่วยงานตามที่ผู้ส่งระบุ

-ปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. หยุดเสาร์อาทิตย์

-สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

 

สวัสดิการ

-ประกันสังคม

-ประกันอุบัติเหตุ