พนักงานขายหน่วยรถเงินสดต่างจังหวัด (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุ 20-40 ปี

-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 , ปวช. ขึ้นไป (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

-รักและสนใจงานขาย

-รับผิดชอบเป้าหมายการขาย

-นำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

-สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้า

-มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

-เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น+อื่นๆ

 

สวัสดิการ

-ประกันสังคม

-ประกันอุบัติเหตุ