พนักงานขายหน่วยรถเงินสดกรุงเทพฯ (1 อัตรา)

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุ 20-40 ปี มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6 , ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น+ อื่นๆ (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

-รักและสนใจงานขาย

-รับผิดชอบเป้าหมายการขาย

-นำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

-สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้า

สวัสดิการ

-ประกันสังคม

-ประกันอุบัติเหตุ