พนักงานต้อนรับบนรถไฟสปรินเตอร์

คุณสมบัติ

-เพศหญิง อายุ 20-35 ปี

-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

-มีนิสัยเต็มใจในการให้บริการผู้โดยสาร ยิ้มเก่ง ใจเย็น รักงานบริการ

-ให้บริการอาหาร/ เครื่องดื่ม บนขบวนรถ

-ตรวจสอบรายการอาหาร,วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการให้บริการ

-เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+OT+ค่าอาหาร+อื่นๆ