ปุ้มปุ้ยเชื่อมสัมพันธ์เคียงคู่ชุมชน

12.
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำผู้บริหารและพนักงานของปุ้มปุ้ย ออกเยี่ยมเยือนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานได้แก่ เทศบาลตำบลคลองเต็ง ชุมชนตอ-ยอม ชุมชนไสโพธิ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ ตามโครงการชุมชนสัมพันธ์ โดยคุณสุรินทร์ได้นำผลิตภัณฑ์ไปมอบให้แก่ชาวบ้านด้วย