รับมอบเกียรติบัตรตราเครื่องหมาย Thai Select

ปุ้มปุ้ย รับมอบเกียรติบัตรตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รางวัลที่รับรองผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยคุณไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ได้เข้ารับเกียรติบัตรเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม โดยได้รับตราสัญลักษณ์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ รวม 6 ชนิด ได้แก่ ปลาแมคเคอเรลทอดรสเผ็ด รวมทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มปุ้มปุ้ยพร้อมทานทั้ง 5 รสชาติ ได้แก่ แกงส้มปลามาฮิมาฮิใส่ยอดมะพร้าว ,คั่วกลิ้งไก่ ,มัสมั่นไก่ ,ไก่ผัดกะเทียมพริกไทย ,และผัดกะเพราไก่

“Thai SELECT” เป็นตราสัญลักษณ์ที่รับรองผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป และร้านอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ