โครงการอาหารกลางวันเลี้ยงน้อง ” อิ่มท้อง สมองใส ” ปี 2560

ทุกปีปุ้มปุ้ยได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ ในโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดตรัง
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งในปี 2560 ได้ออกไปเลี้ยงอาหารน้อง ๆ ใน 44 โรงเรียน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 14 โรงเรียน โครงการอาหารกลางวันเลี้ยงน้องเริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2545